Đặc biệt: Ylang Ylang Signature - 4 Hand Massage

456,000₫ 760,000₫
Thông tin giao nhận voucher
  • Sau khi thanh toán, voucher sẽ được giao đến khách sạn cho quí khách trong vòng 2 giờ
  • Nêu quí khách không có tại khách sạn, nhân viên sẽ gửi tại quầy lễ tân.
  • Đồng thời, quí khách cũng sẽ nhận được voucher điện tử gửi đến email của quí khách, có giá trị như nhau.
  • Xe sẽ đến khách sạn đón quí khách trước 15 phút so với giờ đặt hẹn của quí khách
  • Trong trường hợp quí khách không nhận được email phản hồi, vui lòng kiểm tra mục Thư Rác (Spam Folder).

In a four-hands massage, two therapists work on one client, often using synchronized moves. A four-hands massage can be like experiencing two full body massages at the same time.
Good massage therapists will use the client’s body as a form of canvas onto which they choreograph slow, detailed moves of varying paces and pressures.
When two therapists and four hands hit your body, your mind reacts differently.
At first you might find yourself trying to keep track of the therapists, where each one is and what each one is doing, struggling to keep it all in a very logical order in your head. But very quickly your brain realizes it’s not sure who is doing what, and gives up control.
This is a powerful treatment for anyone who has a hard time letting go during treatments.

Bình luận