Asian Blend Massage

420,000₫
Giảm đến 10% khi đặt hẹn qua app Ylang Ylang
  • For iOS click here
  • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hospitaliTech.ylangYlang
  • Đồng thời, quí khách cũng sẽ nhận được voucher điện tử gửi đến email của quí khách, có giá trị như nhau.
  • Xe sẽ đến khách sạn đón quí khách trước 15 phút so với giờ đặt hẹn của quí khách
  • Trong trường hợp quí khách không nhận được email phản hồi, vui lòng kiểm tra mục Thư Rác (Spam Folder).

This is a combination of all the best Asian massage therapies. A unique blend of Chinese, Baliness, Japanese Shiatsu, Thai Massage Techniques, then incorporating a number of calculated long strokes, stretching, roller skin, brush and thumb, this therapy will do Reducing stress from every pore on the body makes you feel rejuvenated and relaxed.

Bình luận