Ylang Ylang Wrap treatment

252,000₫ 420,000₫
Thông tin giao nhận voucher
  • Sau khi thanh toán, voucher sẽ được giao đến khách sạn cho quí khách trong vòng 2 giờ
  • Nêu quí khách không có tại khách sạn, nhân viên sẽ gửi tại quầy lễ tân.
  • Đồng thời, quí khách cũng sẽ nhận được voucher điện tử gửi đến email của quí khách, có giá trị như nhau.
  • Xe sẽ đến khách sạn đón quí khách trước 15 phút so với giờ đặt hẹn của quí khách
  • Trong trường hợp quí khách không nhận được email phản hồi, vui lòng kiểm tra mục Thư Rác (Spam Folder).
  1. Rose green tea: Let's your skin reap the benefits of rose green tea - an extra of denary healing agent. This fragrant blend restores the beauty of your complexion while the refreshing aroma revives your sense.
  2. Milk and Honey: Enjoy this body mask made from steamed rice, milk, honey and scented floral water. The ingredients help lighten skin imperfection heal complexion and moisturize.
  3. Aloe vera treatment: This treatment is good for sunburn with refresh aloe vera and cucumber made your skin calm and balance relax with body lotion.

Bình luận