Ylang Ylang Scrub treatment

252,000₫ 420,000₫
Thông tin giao nhận voucher
  • Sau khi thanh toán, voucher sẽ được giao đến khách sạn cho quí khách trong vòng 2 giờ
  • Nêu quí khách không có tại khách sạn, nhân viên sẽ gửi tại quầy lễ tân.
  • Đồng thời, quí khách cũng sẽ nhận được voucher điện tử gửi đến email của quí khách, có giá trị như nhau.
  • Xe sẽ đến khách sạn đón quí khách trước 15 phút so với giờ đặt hẹn của quí khách
  • Trong trường hợp quí khách không nhận được email phản hồi, vui lòng kiểm tra mục Thư Rác (Spam Folder).
  1. Aroma sea salt scrub: With special sea salt and oil, it good deep on your skin and and remove anything when you feel not good and tired body
  2. Coconut and tamarind scrub: Rich vitamin, mineral and enzymes, the nourishingcombination of pure coconut oil and its tender flesh makes it a perfect scrub. This gentle polish is infused with tamarind for healing and cleansing.
  3. Coffee and honey scrub: Honey and coffee is combined in a base of rice powder to uplift, tone and cleansing, walking up circulation and balance oil production.

Bình luận