Ylang Ylang Facial

264,000₫ 440,000₫
Thông tin giao nhận voucher
  • Sau khi thanh toán, voucher sẽ được giao đến khách sạn cho quí khách trong vòng 2 giờ
  • Nêu quí khách không có tại khách sạn, nhân viên sẽ gửi tại quầy lễ tân.
  • Đồng thời, quí khách cũng sẽ nhận được voucher điện tử gửi đến email của quí khách, có giá trị như nhau.
  • Xe sẽ đến khách sạn đón quí khách trước 15 phút so với giờ đặt hẹn của quí khách
  • Trong trường hợp quí khách không nhận được email phản hồi, vui lòng kiểm tra mục Thư Rác (Spam Folder).
  1. OIly and Combination skin: Help to normalize the skin with the green tea mask to balance and enchanted the function of the skin, produces a bright and supple skin.
  2. Dull and tired skin: Our revitalizing treatment excellent for removing impurities and illuminating the complexion.
  3. Normal to dry skin: We are start with yogurt cleansing, exfoliating green tea ready the skin for natural brightening with lemon and them apply our pre, tightening mask skin will be lest supple, smooth moas teariest with dewy appal raree.

Bình luận