Massage đá nóng

570,000₫
Giảm đến 10% khi đặt hẹn qua app Ylang Ylang
  • For iOS click here
  • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hospitaliTech.ylangYlang
  • Đồng thời, quí khách cũng sẽ nhận được voucher điện tử gửi đến email của quí khách, có giá trị như nhau.
  • Xe sẽ đến khách sạn đón quí khách trước 15 phút so với giờ đặt hẹn của quí khách
  • Trong trường hợp quí khách không nhận được email phản hồi, vui lòng kiểm tra mục Thư Rác (Spam Folder).

Massage đá nóng là mt loi tr liu massage. Nó được s dng đ giúp bn thư giãn và gim bt các cơ bp căng thng và các mô mm b tn thương trên khp cơ thể.Trong mt massage đá nóng, đá mn, phng, nóng được đt trên các b phn c th ca cơ th bn. Nhng viên đá thường được làm t đá bazan, mt loi đá núi la gi nhit. Nhà tr liu đt nhng viên đá m lên trên mt s khu vc ca cơ th, chng hn như bm huyt. Nhng viên đá có th được s dng làm công c massage hoc tm thi được đt ti ch. Cùng vi các k thut massage khác, đá nóng có th khá nh nhàng và thư giãn khi chúng truyn nhit sâu vào cơ th.

Bình luận